Denný tábor Mix 2019

Aj toto leto pre Vaše deti pripravujeme denné tábory od  7.15 -15.45 od pondelka do piatka v 4. turnusoch. Našim cieľom je vyplniť ich voľný čas aktivitami, ktoré podporujú ich duševný aj fyzický rast pokiaľ VY-rodičia pracujete :-)))  

Tento rok sme pripravili  programy tak , aby v danom týždni  deti zažili pešiu turistiku, poznávací výlet, kúpalisko, zábavno- športový deň.

CENA :  1. turnus  1.-4. jul 2019 - ZRUŠENÝ

                2. turnus 8.-12.júl 2019  :84 Eur ( súrodenec 78 Eur)

                3. turnus  12.-16.august : 84 Eur  ( súrodenec 78 Eur)

                4. turnus  19.- 24.august : 84 Eur  ( súrodenec 78 Eur)

 

Dieťa bude mat zabezpečený odborný pedagogický dozor, priestor telocvične, 4 alebo 5 krát teplý obed,  ovocný alebo zmrzlinový olovrant, pitný režim, vstupy na výlety, materiál na spoločné tvorivé hry, cestovné náklady autobusikom alebo vláčikom, poistenie do Čiech.  Na pamiatku  medaila.

Program : 1. turnus :

turnus zrušený

Program : 3. turnus :

1. deň : zoznamovací,        spoločné športové a vedomostné hry v telocvični a vonku na športovištiach.

 2. deň : Výlet vláčikom do Trenčína, prechádzka na Brezinu do lanového parku -Tarzánia 

3. deň : Výlet na Smolenický zámok- poznávanie histórie

4. Pešia turistika v Haluzickej tiesňave a ne rozhľadňu, opekačka spoločná.

5. deň: Hry vo fitku, vonku, tvorivé hry..

Program : 2. turnus :

1. deň : zoznamovací,        spoločné športové a vedomostné hry v telocvični a vonku na športovištiach.

 2. deň : výlet vláčikom do Trenčína, prechádzka na Brezinu do lanového parku -Tarzánie 

3. deň : Vláčikom do Hrachovišťa a výstup na vrch Plešivec- pešia turistika, zostup do Čachtíc cez kopec

4. Výlet do Uherského Hradišťa- návšteva Kovo Zoo, aquapark

5. deň: športovanie v N.M.

Program : 4. turnus :

1. deň : zoznamovací,        spoločné športové a vedomostné hry v telocvični a vonku na športovištiach.

 2. deň : Výlet do Uherského Hradišťa- návšteva Kovo Zoo, aquapark

3. deň : Vláčikom do Hrachovišťa a výstup na vrch Plešivec- pešia turistika, zostup do Čachtíc cez kopec.

4. deň : Výlet vláčikom do Trenčína, prechádzka na Brezinu do lanového parku -Tarzánie 

5. deň: športovanie v N.M.