Denný tábor Mix 2021

Aj toto leto pre Vaše deti pripravujeme denné tábory od  7.15 -15.45 od pondelka do piatka.
Našim cieľom je vyplniť ich voľný čas aktivitami, ktoré podporujú ich duševný aj fyzický rast pokiaľ VY-rodičia pracujete :-)))  
Tento rok sme pripravili  programy tak , aby v danom týždni  deti zažili  turistiku za historickým hradom a spoznávali históriu , poznávací výlet, kúpalisko, kontakt  so zvieratkami.

 1. turnus  12.-16. júl 2021 -  obsadený
 2.  turnus  26.-30. júl 2021 - obsadený
 3. turnus 16.-20.aug 2021- obsadený

Dieťa bude mat zabezpečený odborný pedagogický dozor, priestor telocvične, teplý obed, ovocný alebo zmrzlinový olovrant, pitný režim, vstupy na výlety, materiál na spoločné tvorivé hry, cestovné náklady autobusikom alebo vláčikom,  

CENA : 98 eur.

tabor..png

Program : 1.-2. turnus :

1. deň : zoznamovací,        spoločné športové a vedomostné hry v telocvični a vonku na športovištiach.

 2. deň : Výlet autobusom do pravekého múzea v Bojniciach - vzdelávací program

3. deň : Výlet za zviratkami do kontaktnej Zoo v Piešťanoch.

4. Celodenné bláznenie na kúpalisku v TN

5. deň: Historia hradu Beckov , turistika 

Program : 3. turnus :

1. deň : zoznamovací,        spoločné športové a vedomostné hry v telocvični a vonku na športovištiach.

 2. deň : Výlet autobusom do jaskyne Driny -bzdelávací program

3. deň : Vláčikom na Myjavu - navšteva Gazdovského domu - príprava domácich perkov, výklad o živote sedliakov

4. Celodenné bláznenie na kúpalisku v TN.

5. deň: Turistika a historia Čahtického hradu.