1. deň : 13.august 2018

Zoznamovanie, rozdlenie do skupín, športové súťaže v telocvični a v parku.

2.deň : 3. júl 2018

Ranné vedomostné a športové aktivity, Výlet na Gazdovský dvor- robíme slivkové perky, spoznávame život sedliakov , naháňačka - " potravinový reťazec", Rozprávkový dom.

3. deň : 15,8,2018

Výlet do Trenčína na kupalisko. Vyjašili se sa na tobogánoch a pod fontánkami.