Kurz Chudnutia - Vysoká škola chudnutia 

  

Kurz je vedený podľa stanov a princípov Kurzv spoločnosti

STOB Obezita , ktorá bola založená v Prahe pred 30 rokmi

( www.stob.cz) a od roku 2018 má vytvorenu web. stránku

aj na Slovensku - http://www.mojstob.sk/

Prebiehajuci kurz :  ONLINE  cez ZOOM aplikáciu

Dlžka : 2,5 mesiaca, 10 lekcií , 1 x týždenne na 1 a pol hodiny

Cena: 150 eur : 10 stretnutí, 3x brožury STOBu , 1x  týždenne  cvičenie, pravidelné váženie, vstup do elektronického sytému sebekaučing na 2 mesiace. 

Záverečný grafický výstup z vážení.

Možnosť platby na dve časti.

Obsah lekcií: 
Sebapozorovanie
1. lekcia
Prvá lekcia je zameraná na čiastkovú časť techniky sebakontroly - na sebapozorovanie. V prvej lekcii sa podrobne preberá motivácia klienta k chudnutiu, ktorá je veľmi dôležitá. Urobí sa bilancia ziskov a strát, ktoré chudnutie klientovi prinesie. Usmerní sa tiež predstava o rýchlosti redukcie nadváhy. Zisťujú sa doterajšie stravovacie a pohybové návyky. Mapujú sa potraviny a nápoje, ktoré klienti konzumujú, ďalej množstvo, rýchlosť jedenia, režim, okolnosti, ktoré spúšťajú jedenie atď.

Analýza stravovacích návykov
2. lekcia
Druhá lekcia je zameraná na analýzu stravovacích návykov, kedy sa pomaly začína práca na postupných zmenách v týchto návykoch. V 2. lekcii je venovaná pozornosť čiastkovej technike sebakontroly, a to technike ovplyvňujúcej samotný akt jedenia, kde sa precvičuje pomalé jedenie. Cieľom tejto lekcie je uvedomiť si proces stravovania, naučiť sa jesť pomalšie, kedy spomalenie jedenia vedie väčšinou k telesnému i psychickému nasýteniu aj pri menšom množstve jedla.

Ovplyvňovanie správania - učenie sa správnym návykom
3. až 4. lekcie
Tieto lekcie sú zamerané na ovplyvňovanie správania - na prebudovávanie nevhodných stravovacích návykov, najmä sa trénuje správna skladba jedla. Nikdy sa nepredpisujú konkrétne diéty. V rámci redukčného režimu sa klienti učia zostaviť si jedálniček tak, aby sa čo najviac priblížil bežným stravovacím zvyklostiam, aby uspokojil chuťové bunky, spĺňal zásady správnej výživy a aby klienti chudli pomaly a zdravo. Je nutné pochopiť, že chudnutie neznamená hladovanie, ale naopak pravidelné jedenie.

Pohyb, prirodzená súčasť nášho života
5. lekcia
V priebehu 10 lekcií by si mal nájsť klient taký druh pohybu, ktorý ho teší a je pre neho vhodný tak druhom, ako aj intenzitou a frekvenciou. Pohyb je významným preventívnym činiteľom mnohých chorôb a má navyše priaznivé účinky na duševnú rovnováhu človeka. Mnohí pochopia, že zlý pocit zo seba samého, ktorý pripočítali iba nadbytočným kilogramom, často pramení z absolútnej fyzickej neschopnosti a pohyb prispeje k lepšiemu vzťahu k telu. Pri výskume faktorov, ktoré prispievajú k udržaniu váhových úbytkov po schudnutí, sa ukázalo, že práve pravidelný pohyb patrí k najúčinnejším.

Emócie, myšlienky, vonkajšie spúšťače alebo ako vedieť kontrolovať tieto podnety
6. až 9. lekcia
V týchto lekciách sa používajú techniky na kontrolu podnetov spúšťajúcich jedenie. Klienti mapujú situácie, kedy jedlo nie je reakciou na prirodzené signály potreby jesť, ale na iné podnety. Jedlo je podmieňované radom podnetov - napr. chuť, vzhľad a vôňa jedla, spoločenská úloha jedla, určité miesto alebo činnosť. Veľmi dôležitou úlohou je sústrediť sa na jedlo a nespájať ho s inou činnosťou. Snahou je, aby vyhasli napodmieňované reakcie, kedy spúšťačom sú vonkajšie podnety ako televízia, kniha, oslavy a iné vplyvy.
Spúšťačom môžu byť tiež vnútorné podnety, emócie či myšlienky. Silné emócie vyvolávajú často nepríjemné telesné aj duševné pocity, ktoré klient zmierňuje jedlom. Chudnúci sa učí na tieto podnety reagovať inak. Správanie vo vzťahu k jedlu môžu ovplyvňovať aj myšlienky. Cieľom je identifikovať dysfunkčné myšlienky a nahradiť ich pomocou techník kognitívnej terapie myšlienkami funkčnými.
Trénuje sa riešenie problémov, nácvik asertívneho správania. Monitoruje sa vzťah k svojmu telu. Identifikuje sa vývoj tohto väčšinou negatívneho postoja, udržujúceho faktory a pracuje sa na pozitívnejšom prijatí svojho tela. Pri týchto sedeniach sa pracuje tiež na dosiahnutí cieľov, ktoré sa vzťahujú k iným oblastiam ako váhovému úbytku.

Udržanie váhových úbytkov
10. lekcia
Od desiatej lekcie sa preberá problematika udržanie váhových úbytkov. Udržiavacia fáza prináša klientovi menej pozitívneho upevňovania, ako fázy redukcie váhy. Nedochádza k váhovým úbytkom, teda sa nedostáva ani upevnenia od ostatných (ak nie sú poučení). Nejde o ohraničený úsek, ale o neurčito dlhé obdobie, kedy je potrebné prijať fakt, že aj dosiahnutie revidovaného (pôvodného často nereálneho) cieľa, je úspechom, a nie zlyhaním pod.
V tejto fáze je nutné vonkajšie posilňovanie terapeutom alebo členmi skupiny. Určitá forma posilňovania by však mala fungovať aj po skončení kurzu, keď už účastníci prípadne nebudú v žiadnom kontakte s terapeutom či ostatnými účastníkmi.

 

Po kurze chudnutia

Možnosť kontrolných stretnutí, ďalších individuálnych stretnutí pre riešenie nových situácii, váhová kontrola, poradenstvo so stravou, skupinová podpora

Môj cieľ : pomôcť Vám nájsť spôsob zmeny samého seba, prístup k sebe.  Ide o Vás  a Vaše zdravie!

Moje motto : Naše telo je chrám, nie odpadkový kôš!!

  

0

Otestuj sa !

Máš problém s nadváhou či obezitou?

  • vyskúšal/la si už veľa diet ?

  • priberáš a pritom ješ veľmi málo?

  • riešiš v hlave neustále  myšlienku či priberieš alebo nie

  • opakuje sa ti chuť na sladké či slané pochutiny

  • prejavili sa u teba zdravotné problémy : nevoľnost, nafukovanie, bolesti kĺbov, migreny,vysoký krvý tlak, krčové žily, astma, kožné ochorenia?

  • obmedzil/la si aj potraviny  ako pečivo, či mäso , cukor z kávy, a stále bez zmeny?

  • Od 17-00 neješ ? ...alebo ješ len jeden krát za deň

Do 25   : Nachádzate sa v skupine ľudí, ktorí môžu byť so svojou váhou spokojní. To však neznamená, že sa hneď teraz môžete s radosťou pustiť do nadmerného príjmu potravy. Treba myslieť na to, že nesprávnou životosprávou vám môžu kilá kedykoľvek pribúdať.

Od 25-30Hodnota je vyššia ako u normálnej a ideálnej hmotnosti. Príčinou býva predovšetkým nesprávny stravovací návyk alebo sedavý spôsob života. Dávajte si pozor, aby vaše kilogramy neustále nepribúdali! Vo vašom prípade proces chudnutia nebude príliš náročný. 

Od 30-35 : Trpíte obezitou prvého stupňa. Obezita je definovaná ako vážne chronické ochorenie spôsobené najmä nadmerným ukladaním tuku v organizme. Ukladanie tuku spôsobuje nepomer medzi väčším príjmom potravy a menším energetickým výdajom.  Chudnutie je zdĺhavý proces a preto netreba strácať trpezlivosť! Pevná vôľa a chuť vyzerať lepšie budú vašou podporou.

Od 35-40: Pomer vašej váhy k výške je vysoký. Patríte do skupiny ľudí, ktorí trpia obezitou druhého stupňa a liečenie neodkladajte a poraďte sa s odborníkom, ktorý vám s chudnutím pomôže. Ak ste to už skušali a nešlo to pomoc potrebujete! Zbaviť sa nadbytočných kilogramov však neznamená, vynechávať príjem potravy! Nepravidelná strava alebo držanie hladovky len spôsobuje spomalenie celkového procesu chudnutia.

Od 40 :  Trpíte ťažkou obezitou. Je to  chronické ochorenie. Vo vašom prípade ide o závažný a život ohrozujúci rizikový faktor. Príčina vzniku obezity môže byť spôsobená genetickou vrodenosťou alebo poruchou, zvýšenou chuťou do jedla či nedostatočným spaľovaním tukov v tele. Vo vašom štádiu netreba chudnutie odkladať a ihneď sa poradiť so špecialistom. Je potrebná radikálna zmena vášho životného štýlu a stanoviť si reálne ciele. Nemôžete očakávať zázraky! Chudnúť musíte rozumne a najmä pomaly. Spoliehajte sa len na rady od konkrétnych odborníkov a nebojte sa vyhľadať pomoc! Bez vašej vôle a chuti zlepšiť svoj zdravotný stav, nedosiahnete úspešný výsledok. 

BMI - je skratka výrazu  Body mass index  a v preklade znamená Index telesnej hmotnosti. Patrí medzi najviac využívané metódy merania obezity. Obezita je často definovaná ako nadmerné ukladanie tuku v organizme.

 

Vyrátaj si svoje BMI a zistíš do ktorej skupiny patríš.