BodyFit

Ide o skupinový tréning miernej intenzity s hudbou, pre udržanie základnej kondície a formovanie postavy.

Pozostáva z rozcvičky a sérii cvikov s posilňovacím efektom. Jednotlivé precvičované partie tela sa pri cvičení striedajú a precvičujú vo viacerých opakovaniach.

Je vhodný pre všetky vekové kategórie s rozličnou kondíciou.

Nevytvárajú sa žiadne zložité choreografie ale “makáte ” bez prestávok ako pri intervalových treningoch.

Pri posiňovaní sa okrem vlastnej váhy využívajú rôzne pomôcky ako činky, gumy, overbally…