Fitness centrum RAJ zamerané na funkčné fitness zaraďuje do svojich cvičení novinku – Basic Fit Aerobic. Síce sa to nezdá, no v meste toto obľúbené cvičenie nikto neponúka. Iniciatívy sa preto muselo chopiť RAJko!

Please reload