Premena :

 - je 3-mesačné skupinové kaučovanie osôb, ktorí potrebujú pomoc pri chudnutí, dohľad     pri  zmene stravovacích návykov a  dohľad pri cvičení . Spoločný  je 1 cieľ  -  ZMENIŤ SA!

   Spoločne cvičíme,  dodržujeme jedálničky, vypracúvame  úlohy - ktoré nás učia zmeniť     sa , na základe vlastného sebapozorovania

 

Úvodná vstupná anamnéza

 • formou testu a pohovoru na spoznanie individuality klienta

 • váženie pre vstupné parametre ( BMI, podiel tuku, podiel vody,  viscerálny tuk, cieľová váha)

 • rodinné predispozície, geneticky somatotyp postavy.

 • stravovacie a pohybové návyky

 • subjektívne hodnotenie problému u klienta

 • zdravotné komplikácie

 • určenie spoločného cieľu a plánu , vysvetlenie postupov či pravidiel fungovania kurzu

 

  Výsledok programu

 • Váhový úbytok klienta

 • Pretvorenie stravovacích a pohybových návykov

 • orientácia v optimálnom  množstvo stravy, o kalorických  hodnotách jedál

 • Vedomosti o vhodnosti a nevhodnosti potravín, o režime  a zložení jedla

 • Naučenie sa  vedomého kontrolovaného jedenia, rozlíšenie emočného a fyziologického hladu

 • Nadobudnutie skúsenosti, metódy či techniky  pre  budúce riešenie krízových situácii v prostredí súvisiacim s jedlom.

 • Schopnosť sebavedomého objektívneho  vnímania  súčastnej konzumnej spoločnosti

 • Navýšenie kondície a aktívného pohybu.

  Frekvencia programu -  3x do roka

- január,  apríl, september

   Cena : 100 eur 

( v cene sú služby poradcu výživy na 3 mesiace, 4 jedálniky na mesiac  a  výučba o výžive  v 6 lekciách formou spoločných stretnutí,   materály na študium, brožury STOBu , záverčné hodnotenie  kurzu)

PRIPRAVUJEM PREMENU  č. 8 od 7. januára 2019!!!!!!!!  už sa môžete hlásiť.