interier

interier

interier 2

interier 2

Služby poradenstva vo výžive 

 • Poradenstvo o zdravom stravovaní, náprava  stravovacích  návykov  s cieľom redukovať  tuk v tele.

 • Poradenstvo výživy dospelých a detí

 • Vyhotovenie jedálnička vzhľadom na požadovaný cieľ

 • Analýza zloženia tela pomocou bioimpedačného prístroja Tanita ( % tuku, svalu, vody, BMI, bazálny metabolizmus, viscerálný tuk)

 • Realizovanie Kurzu  CHUDNUTIA  a  program PREMENA  spojenený s tréningami v RAJ Fitness

Cenník konzultáci  o výžive

 • 1. Mini balík :  6 eur           Trvanie : 15 min               

Základé poradenstvo, zavedenie Karty Merania a analýza tela pomocou bioimpedačného prístroja Tanita (% tuku, svalu, vody, BMI, bazálny metabolizmus, viscerálny tuk) s možnostou pravidelneho kontrolingu po mesiaci.          

 • 2. Základný balík :   18eur    Trvanie : 1 hodinu

Hodinová konzultácia- komplexné zistenie informáci o klientovi, rozbor  individuality : určenie somatotypu a metobolickej individuality, analýza stravovacích návykov, stravovacia vzorka, prípadne zdravotné problémy a obmedzenia, analýza tela pomocou bioimpedačného prístroja Tanita (% tuku, svalu, vody, BMI, bazálny metabolizmus, viscerálný tuk). Stanovenie odporučaní na nápravu stravovania.     Grafický výstup z Váženie.               

 • 3. Samotný individuálný jedálnik na mesiac  :   po konzultácii :  80 eur

 • 4.  Skupinová PREMENA ( určený termín)  Trvanie  :   3 mesiace  - 70 eur, pre viac info  klik tu ..

 • 5. Kurzy chudnutia - cena 150 eur na  3 mesiace., pre viac info, klik tu ...

Služby SM cvičenia

 • Vstupný rozbor zdravotnej komplikácie

 • Individuálna Inštruktáž jednotlivých  cvikov  SM

Cenník  SM

 • ​ Úvodná konzultácia                        - 12 eur

 • Polhodinová inštruktáž  pri cvičení ​​    - 8eur

....Spolu to dáme!